Login


Glucosamin chondroiti msm

Glucosamin chondroiti msm


UN608

Үнэ: 99,000₮


 
Барааны үлдэгдэл: 42

ГА Үений мөгөөрс  холбогч эдүүдийн нөхөн төлжилтөд оролцдог. MSM үений эрүүл байдлыг хадгалдаг.

Тамирчид нэмэлтээр уух шаардлагатай байдаг нь тэд жирийн хүмүүстэй харьцуулахад үенүүддээ байнга их хэмжээний ачаалал өгдгөөс хурдан элэгдэлд ордог.

Бэртэл гэмтэл мөн авах нь элбэг тул нэмэлтээр хэрэглэдэг.

 • 242,000₮

 • 220,000₮

 • 324,000₮

 • Дууссан

  Prostar Whey

  115,600₮

 • Дууссан

  110,000₮

 • BCAA

  154,000₮

 • Successful!
  Added to cart!
  Please log in!    
  Please log in!    
  Saved!
  Added!
  Fill in the fields marked with *!